segunda-feira, 14 de maio de 2012

O mundo se tornou perigoso porque os seres humanos aprenderam a dominar a natureza antes de dominar a si mesmos.
- Albert Schweitzer -